Kamis 18 Juni 2020

GADIS – TANPA NAMA Gadis : – Seorang budak – Tanpa nama – Saksi pemberani Bacaan sabda : 2 Raj. 5:1-27 2 Raja-raja 5:3-4 “Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya: “Sekiranya tuanku menghadap nabi yang...