Senin 23 Maret 2020

MIRYAM – KAKAK MUSA Miryam : – Kakak Musa – Merasa berjasa – Iri hati Bacaan Sabda : Bil. 12:1-16 Bilangan 12:15-16 “Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat perkemahan tujuh hari lamanya, dan bangsa...